8/25/2010

ഇരുളിന്‍ വാതില്‍


ഇല്ലെനിക്കീ ലോകത്ത്
വിരല്‍ ചൂണ്ടി അച്ഛനെന്നു പറയാനൊരാള്‍
യെന്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കെല്ലാമുണ്ട്
സ്നേഹത്തിന്‍ നിറദീപമാം നന്മയുള്ളോരച്ഛന്‍
പഴിവാക്കാല്‍ മടുത്ത മനവുമായ്‌
എന്നിലെന്നും സ്നേഹത്തിന്‍ വാത്സല്യം പകരാനായ്
എന്നുമെന്‍ സര്‍വസ്സവുമായ് എനിക്കൊപ്പം-
ഉണ്ടായിരുന്നെന്‍ അമ്മയും ഇന്നെന്നെ തനിച്ചാക്കി
നിദ്രയിലാഴനീടവേ
വിണ്ണില്‍ ഞാനിന്നേകയായി മാറിനില്‍പൂ
ഭയമേറും കൂരിരുളിന്‍ നിശബ്ദയിലൂടെ
ഞാനിന്നേകയായ് നടന്നു നീങ്ങവേ
എന്നോയെന്‍ ചാരിലിരുന്നോരമ്മ ചൊല്ലി
ഇതുപോലോരമ്മയും വേണ്ടയിനീ ഭൂവില്‍
ഇരുളില്‍ മറതേടി അലയും
നീചര്‍ക്കുതന്‍ കാല്‍ച്ചുവട്ടില്‍
കിടന്നരയുവാനുള്ളതല്ലീ ജീവിതം
ഞാനിന്നോര്‍ത്ത് പൊയ് അമ്മതന്‍
കണ്ണീരിലാഴ്ന്ന വാക്കുകള്‍.

8/07/2010

ഉണ്ണിക്കാലടികള്‍കുഞ്ഞികരിവളയിട്ട കൈപിടിച്ചു ഞാന്‍
നിനക്ക് പിച്ചടിയോരങ്ങളില്‍ കൂട്ടായ്
പിച്ചവെച്ചു മുന്നേറിനാല്‍ നിന്‍
പിഞ്ചു കാലില്‍ നോവകറ്റാന്‍
സര്‍വസവുമായി വന്നെന്‍ ചാരെ നീ
ചില്‍ ചില്‍ കിലുങ്ങുന്ന കൊലുസിട്ട
കാലാലെന്‍ മടിയില്‍ നീ മയങ്ങീടവേ
നിന്‍ തലമുടിയിഴകള്‍ക്കിടയിലൂടെ
സ്വപ്നങ്ങളേറെ കുറിച്ചിട്ട കൈവിര-
ലിനാല്‍ മെല്ലെത്തഴുകി ഞാനിരിക്കെ
പേറ്റുനോവിന്‍ കാഠിന്യമറിഞ്ഞ
യെന്നുദരത്തില്‍മേല്‍
നനുനനുത്ത കൈവിരലിനാല്‍
പിഞ്ചോമനേ നീ താളം പിടിച്ചീടവേ
ആഹ്ലാദത്തിന്‍ മുള്‍ മുനയിലേറി
ഞാന്‍ നില്‍ക്കെ
കൊതിയോടൊരു വാക്കു ചൊല്ലാനായ്
വിതുമ്പുന്ന നിന്നധരംകണ്ടെന്നുള്ളം തുടിച്ചീടവേ
ഉണങ്ങിയ ചെറു ചുണ്ടുകള്‍ക്കിടയി-
ലൂടെ പതിയെ വിരലിനാല്‍
ഞാന്‍ താളമിട്ടീടവേ
മധുരമേറുമൊരു പുഞ്ചിരി
മാത്രം സമ്മാനിച്ചെന്‍
നേര്‍ക്കുനേര്‍ നോക്കിക്കിടക്കവേ
തിരികെ ഞാനൊന്നുണ്ണിക്കു
നല്‍കീ സ്നേഹത്തിലാര്‍ന്നൊരു ചുംബനം.