4/30/2010

എന്‍ വേദന


അടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുത്തോറും ...
പിരിയുമെന്നോര്‍മ്മയെന്നില്‍ .
അകലാന്‍ ശ്രമിക്കുത്തോറും ...
അടുക്കന്‍ കൊതിയെറും നിന്നില്‍ .
എന്തിനെന്നറിയില്ല....
എന്നിരുന്നാലും .......
എന്നും എന്‍ ജീവിതത്തില്‍
നിന്‍ സ്വരങളില്‍ നിറഞീടുന്ന
താളവും ഈണവും കൊതിച്ചീടുന്നു ഞാന്‍ .
കാലാന്തരം നീ എന്നില്‍ ഉണ്ടാകണ.....
മെന്നറിയാതെ മോഹിച്ചിടുന്നിതാ ഞാന്‍ ....
എന്നാല്‍ വിധി നമ്മെ അകറ്റിടുമോ???
അറിയില്ല....അറിയില്ല.....
ഇനിയെന്‍ വിധിയെന്തന്നറിയില്ല...
കാലാന്തരം എന്നില്‍ നീയില്ലെന്നോര്‍ക്കുബോള്‍ ...
അറിയാതെ..... അറിയാതെ....
ഉള്ളിന്‍നുള്ളില്‍ നിന്നൊരു
ഗദ്ഗദത്തിന്‍ നോവറിഞീടുന്നു ഞാന്‍ .

4/20/2010

മിന്നാമിനുങ്ങ്


വിജനമാം പുല്‍മേട്ടില്‍
തനിയെ ഇരുന്നു ഞാനെന്‍
നന്മയെ ചൊല്ലി
ഗദ്ഗദപ്പെടും നേര
മെന്‍ മൂകമാം മനസ്സിന്‍
വിങ്ങലകറ്റാനായ്....
ഒരിറ്റു ശാന്തിക്കായ് ....
മനമലയും നേര
മെന്നെരികില്‍ വന്നൊരാ...
മിന്നാമിനുങ്ങുകള്‍ മൂളിപ്പാടി
യെന്‍ മുന്നില്‍ .
മൂളും മിന്നാമിനുങ്ങു
ചൊലുത്തും പ്രകാശ
മെന്‍ നന്മത്തന്‍ സ്വാന്ത
നമാണെന്നു തോന്നിപ്പോയ
ശ്വാസത്തിന്‍ വെളിച്ചം
പരത്തിയിതാ....
വിജനമാം പുല്‍മേട്ടിലാമിന്നും
മിന്നാമിനുങ്ങുകള്‍ .

4/10/2010

പൂന്തോട്ടം


അഴകിന്‍ വര്‍ണ്ണച്ചിറകുവിടര്‍ത്തും ...
വാര്‍മഴവില്ലൊരു പൂന്തോട്ടം .
സ്വപനക്കൂട്ടില്‍ തനിച്ചുറങ്ങും....
മൈനപ്പെണ്ണിന്‍ പൂന്തോട്ടം .
കൊതിയൂറുന്നൊരു കാഴചയുമേകി....
ചാഞ്ചാടുന്നൊരു പൂന്തോട്ടം .
മാനവനേത്രം വണ്ടായമൃതം ...
നുകരും മഴവില്‍ പൂന്തോട്ടം.

4/03/2010

നിനക്കായ് മാത്രം


ഇന്നു ഞാന്‍ മോഹിച്ചിടുന്നു...
എന്നും നീയെന്നരികില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലെന്ന്.
ഒന്നായ് നാം നൈതുകൂട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ...
എന്നെ മാത്രം തനിച്ചാക്കിയതെന്തെ....
ദൂരേക്ക് മാഞ്ഞതെന്തെ...
ഇന്നും നിന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ ...
എന്നെ തഴുകിയുണത്തീടുബോള്‍ ...
എന്‍ കവിളിണയില്‍ കണ്ണുനീര്‍ പൊഴിഞ്ഞിടുന്നു...
നീ പറയാതെ പറഞ്ഞ മൊഴികളും ...
ഞാന്‍ കാണാതെ കണ്ട മിഴികളും ...
ഇന്നൊരു ഓര്‍മ്മമാത്രമായ് മാറവെ...
എന്‍ ഹ്രിദയത്തിലാഴ്ന്നിറങ്ങുന്നൊരു...
കൂരബുപ്പോലെ...
ഇന്നു ഞാന്‍ ആ വിരഹത്തിന്‍ ...
നോവറിഞ്ഞിടുന്നു...
നെഞൊടുച്ചേര്‍ത്ത്...
ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രണയിക്കുകയാണ്...
എന്നിട്ടും ...എന്തേ...എന്‍ പ്രിയനേ...
നീയെന്‍ വേദനയറിയാതെ പോകുന്നു...
വിറയാര്‍ന്ന ശബ്ദത്തില്‍ നീ...
വിടച്ചൊല്ലി പിരിയുംബോള്‍...
നീ അറിയാതെ നിന്നെയും...
കാത്തു ഞാന്‍ നില്‍പ്പൂ...
ഹ്രിദയം പറിച്ചെടുത്ത നോവുമായ്...
നീ അകന്ന ആ വഴിയരികിലല്‍ ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ...
നിന്‍ സാമിഭ്യത്തിനായ് ...
ഒരു സ്വാന്തനത്തിനായ് ...
ഒരു തലോടലിനായ്....
പതിഞ്ഞെരു തേങ്ങലോടെ...നിന്‍ കറയറ്റാ സ്നേഹത്തിനായ്...
കാത്തിരിപ്പൂ ഞാന്‍ ....
നിനക്കായ് മാത്രം പ്രിയതമാ.... നിനക്കായ് മാത്രം .