3/30/2010

പ്രണയം


സ്നേഹം കാറ്റായ് വീശിടുബോള്‍ ....
കാറ്റിന്‍ സുഗന്ധം ഞാനറിഞീടുന്നു.
സുഗന്ധം സത്യമെന്നോര്‍ത്തിടുബോള്‍ ...
സത്യം ദൈവമാണെന്നറിഞീടുന്നു.
ദൈവം പ്രകാശമായിടുബോള്‍ ...
പ്രകാശം പ്രണയമായി ജ്വലിച്ചീടുന്നു.

സ്നേഹം കാറ്റായ് മെയ്യില്‍ തഴുകീടും ...
സുഗന്ധം സത്യമായ് കണ്ണില്‍ മാറിടും .
ദൈവം പ്രകാശമായ് വിണ്ണില്‍ തിളങ്ങിടും ....
ഈ ശോഭയില്‍ പ്രണയം മന്സ്സിലാളിക്കത്തിടും .

മതേ....
ജീവിതത്തിലെന്നും ...
തിളങ്ങിനില്‍ക്കുമാ...
പ്രകാശമാണീ....
പ്രണയം .

3/24/2010

എന്‍ പ്രണയം


കാറ്റായ് തഴുകിടും ...
കരളായ് തുടിക്കും ...
കുളിരായ് നിറയ്ക്കും ...
കനലായ് എരിഞിടുമെന്‍ പ്രണയം .

മഴയായ് ചൊരിയും ...
മലരായ് വിടരും ...
മഞ്ഞായ് പൊഴിയും ...
മൌനമായ് ആടുമെന്‍ പ്രണയം .

3/20/2010

ഇരുളിന്‍ വാതില്‍


ആര്‍ക്കോ വേണ്ടി, അറിയില്ല....
എന്തിനോ വേണ്ടി, അറിയില്ല....
രാഷ്ട്രിയമെന്ന ഇരുളിന് വാതിലില്‍ കൂടി...
കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിടുന്നു...
കൊച്ചു കൊച്ചു സഖാക്കളേയെന്നു വിളിച്ചിടുന്നു.
തെറ്റേത്.... ശരിയെത് .....
എന്നറിയാത്ത പ്രായത്തില്‍ ....
രാഷ്ട്രീയമെന്ന വാതില്‍ക്കല്‍ ...
ചെന്നു നില്‍ക്കുന്നതാരോ ?
നിരന്തരം സാധുക്കള്‍ ബലിയാടാവും നേരം ....
മുഖ്യര്‍ പിന്നിലിരുന്ന് ചരടുവലിക്കും നേരം ....
സാധു ജനകുടുംബം .....
കണ്ണീര്‍ പൊഴിക്കും നേരം...
മുഖ്യര്‍ നേടുന്നു പലതും ആ ജീവനു പകരമായ്.

3/16/2010

സ്നേഹത്തിന്‍ സുഗന്ധംഎന്നോ മയങ്ങിയ...
നിലാവെളിച്ചത്തില്‍...
എന്നെ തഴുകാനായ്...
വന്നെത്തിയ...
സ്നേഹത്തിന്‍ സുഗന്ധമാം...
ഇളം തെന്നല്‍,
എന്നിലാ തെന്നല്‍...
ഈണത്തിലും താളത്തിലും...
തഴുകിയപ്പോള്‍...
എന്‍ ചുണ്ടില്‍ വിടര്‍ന്നു...
സ്നേഹത്തിന്‍ ശ്രുതിമധുരം.

കാറ്റാല്‍ ആടിക്കളിക്കും...
എന്‍ കാര്‍കൂന്തല്‍...
ആര്ക്കോ വേണ്ടി...
അലഞിടുബോള്‍...
ഞാനറിഞു വിണ്ണിലെ സത്യം...
സുഗന്ധം വിടര്‍ത്തും...
തെന്നല്‍ പ്രണയമാണെന്ന സത്യം.

3/10/2010

മഴത്തുള്ളി


കോരിച്ചൊരിയുമാമഴ...
യിലാ കുളിച്ചു നില്‍ക്കു...
ന്ന ചെടിയിലകള്‍...
ക്കുമേലറ്റു നില്ക്കു...
മാ മഴത്തുള്ളികള...
റ്റത്തു തൂങ്ങീടവേ...
ഈയിളം വെയില്‍....
ശോഭിക്കുന്നവ....
ചോദിച്ചിടുമെ...
ന്താണു പ്രണയം .

3/06/2010

വേര്‍പാട്


ഒരുപ്പറ്റം കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നാദ്യമായൊരു വേര്‍പാടിന്‍ ...
നൊബരമറിഞൂ ഞാന്‍ .
കൂട്ടായ് നടന്നതും കൂട്ടായ് ചിരിച്ചതും ...
കരയുബോളെന്‍ താങായ്... തലൊടലായ്....
ചാരത്തു നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ സ്നേഹത്തിന്‍ പ്രതീകമായ്.
ഒരോരോ നാഴികയും പിന്നിടുബോളെന്‍ ...
മനസ്സിലാരോ മന്ത്രിക്കുകയായ്...
നാം പിരിയുകയായ്..... നാം പിരിയുകയായ്....
എന്നാ കൂരബുപോലാ ഷബ്ധം ....
എന്‍ മനസ്സില്‍ കിടന്നെരിയുന്നു....
എന്‍ സ്വപനങളെ വെണ്ണിറാക്കി കിടന്നെരിയുന്നു.

3/04/2010

വിരഹ വേദന


വിരഹ വേദനതന്‍ ഒരുപൊലറിഞിടുന്നവരായി നാം .....
കരകാണാകടലിനക്കരെയും .....
ഇക്കരെയുമായി നിന്നിടവേ.....
ശ്വാസനിശ്വാസങളടക്കി...
ഉള്ളിലെ വേദനകളൊതുക്കി....
ഇന്നു നാം കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളികള്‍ക്കു....
കൂട്ടുക്കാരായി മാറിടവേ....
എന്നിട്ടും യെന്‍ പ്രിയനേ....
എന്തേ നീയെന്നരികില്‍ വന്നില്ല....
എന്നെരികില്‍ വന്നു ചേരാന്‍ ...
ഇനിയും വൈകുവതെന്തെ.....